Direct controleren

Uitgebreid zoeken

Bedrijfscontrole

De NVM Businesstoets voorziet makelaars van informatie over de betrouwbaarheid, kredietwaardigheid en het
betaalgedrag van personen en/of bedrijven. Dit geeft meer inzicht in met wie u te maken heeft en of er wellicht
met het nakomen van afspraken in de toekomst problemen zijn te verwachten. Door het gebruik van de NVM
Businesstoets weet u vooraf met wie u zaken doet.

KvK uitreksel

Officieel uittreksel met huidige bedrijfsgegevens, aandeelhouders en tekenbevoegde bestuurders.

MKB-Check

Bij een MKB-Check van BedrijvenCheck vindt er een controle plaats op basis van het KvK-nummer of bedrijfsnaam in combinatie met vestigingsadres. Deze controle is speciaal ontwikkeld voor een acceptatiecheck op een eenmanszaak, VOF of maatschap.

Basis bedrijfscontrole

Bij de basis bedrijfscontrole vindt er een controle plaats op de algemene bedrijfsgegevens en het financiële risico van het bedrijf.

Standaard bedrijfscontrole

Bij de standaard bedrijfscontrole vindt er een standaard controle plaats op het financiële risico van het bedrijf, naast een controle op de algemene bedrijfsgegevens.

Uitgebreide bedrijfscontrole

De uitgebreide bedrijfscontrole van de NVM Businesstoets vult de hierboven beschreven standaard bedrijfscontrole aan met de volgende resultaten:

  • Gedeponeerde balans, winst- en verliesrekeningen van de afgelopen drie jaar.

  • Bedrijfstructuur: de opbouw van de taakverdeling binnen een organisatie.

  • Bestuurders: de persoon die een mandaat uitoefent in een vennootschap of vereniging, die zich bezighoudt met een exploitatie of met verrichtingen van winstgevende aard.

BTW-nummer controle

De BTW-nummer controle geeft inzage in de geldigheid van het BTW-nummer, algemene bedrijfsgegevens en rechtsvorm. Het uitvoeren van de controle is optioneel en alleen mogelijk in combinatie met een MKB, basis, standaard en uitgebreide check.


Note:

Voor het controleren van een eenmanszaak, VOF of maatschap is het raadzaam een MKB Check uit te voeren in plaats van een basis, standaard of uitgebreide bedrijfscontrole. De basis, standaard of uitgebreide bedrijfscontrole geven slechts beperkt inzage in kredietwaardigheid van een eenmanszaak, VOF of maatschap.

Basis Standaard Uitgebreid
Algemene bedrijfsgegevensXXX
RisicoratingXXX
RechtsvormXXX
CrimiMail registraties XXX
Meldpunt Wangedrag Huurder* XXX
Faillissementen en insolventieXXX
OndercuratelestellingenXXX
Betaalgedrag nuXX
Betaalgedrag 3 maanden terugXX
Betaalgedrag binnen de brancheXX
KredietadviesXX
Holding\MoedermaatschapijXX
Bedrijfsstructuur en bestuurdersX
Financiële jaarrekeningenX
Optioneel BTW nummer controleXXX

Voorbeeld KvK uittreksel

Voorbeeld MKB-Check

Voorbeeld BasisCheck

Voorbeeld StandaardCheck

Voorbeeld UitgebreideCheck
Check doen »

Persoonsgegevens controleren

Contactgegevens controleren

Documentgegevens controleren

Persoonscontrole

De NVM Businesstoets voorziet makelaars van informatie over de betrouwbaarheid, kredietwaardigheid en het
betaalgedrag van personen en/of bedrijven. Dit geeft meer inzicht in met wie u te maken heeft en of er wellicht
met het nakomen van afspraken in de toekomst problemen zijn te verwachten. Door het gebruik van de NVM
Businesstoets weet u vooraf met wie u zaken doet.

Basis persoonscontrole

De basis persoonscontrole controleert of de persoons- of adresgegevens geregistreerd staan.

Standaard persoonscontrole

De standaard persoonscontrole controleert welke informatie er bekend is over de opgegeven persoon en het opgegeven adres, naast de basis persoonscontrole.

Uitgebreide persoonscontrole

De uitgebreide persoonscontrole controleert op het betalings-risico en de kredietwaardigheid van de opgegeven persoon, adres en postcode, naast de standaard persoonscontrole.

Optioneel: ID-documentnummercontrole

De ID-documentnummercontrole controleert of het document staat geregistreerd als niet geldig, gestolen of verlopen.


Basis Standaard Uitgebreid
CrimiMail registraties X X X
Meldpunt Wangedrag Huurder X X X
Failissementen en insolventie X X
Tenaamstelling X X
Adresonderzoek X X
Adresvalidatie X X
Adresinformatie X X
Kredietwaardigheidstoetsing persoon X
Kredietwaardigheidstoetsing adres X
Kredietwaardigheidstoetsing postcode X
Optioneel geldigheid ID-Document X X X

Voorbeeld BasisCheck

Voorbeeld StandaardCheck

Voorbeeld UitgebreideCheck

Check doen »


Inloggen met bestaand NVM account


Contact


Bedrijfsnaam: NVM Businesstoets
Postbus: 333
Postcode: 2740 AH
Plaats: Waddinxveen
Algemeen telnr.: +31 (0)85 732 55 23
Faxnr.: +31 (0)85 732 55 21
E-mail: info@nvmbusinesstoets.nl

Download brochure

Download uitleg risicorating

Chatservice

Contact buiten kantooruren of in het weekend live chatten met een van onze medewerkers. 24/7 Bereikbaar door optimaal gebruik van de beschikbare techniek. Persoonlijk contact wanneer het u uitkomt!


Stel een vraag of doe een verbetersuggestie

Disclaimer NVM Businesstoets

De NVM Businesstoets is een geautomatiseerd systeem voor het screenen van de kredietwaardigheid en identiteit van ondernemers en bedrijven. Er kunnen geen rechten aan de geboden informatie en resultaten van de NVM Businesstoets worden ontleend. Hoewel de leverancier zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van de NVM Businesstoets, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, staan de NVM en haar leden niet garant voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie en resultaten. De NVM en haar leden wijzen iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en resultaten van de NVM Businesstoets dan ook uitdrukkelijk van de hand.